Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen

Wat kan door ouder(s) voor hun kinderen worden aangevraagd:

 1. Aanvraag betreft educatie, zowel voor basis al voortgezet onderwijs
 2. Sociale activiteit: sport, kunstzinnige vorming of hobby

Willekeurige voorbeelden van aanvraag:

Schoolmateriaal, fiets, zwemles enz.

Diverse sporten, zoals voetbal, volleybal, judo, turnen, zwemmen, , enz.

Culturele activiteiten, als muzikale vorming, toneel, knutselen, ballet, streetdance enz.

 

Leergeldcriteria!

 • Aanvraag betreft schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar
 • Dreiging sociaal isolement
 • Besteedbaar inkomen ouder(s) niet hoger dan 120% bijstandsniveau

In de praktijk is dit voor alleenstaande ouder minder dan € 1220, = per maand. Voor een tweeoudergezin besteedbaar inkomen minder dan € 1450, =.

 • Woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen
 • Overheidsvoorzieningen zijn gebruikt, niet meer voorradig of onvoldoende

 

 De weg van een aanvraag:

 • Aanvraag komt bij stichting binnen via diverse kanalen, telefonisch, e-mail of schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit om dit via de mail te doen!
 • Coördinator neemt telefonisch contact op met aanvrager of tussenpersoon voor een eerste toets of aanvraag voldoet aan criteria
 • Er vindt een huisbezoek plaats binnen twee weken na aanvraag
 • Tijdens huisbezoek wordt door vrijwilliger inkomensgegevens en concrete aanvraag in beeld gebracht. (vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht)
 • Vrijwilliger maakt een verslag van zijn huisbezoek en levert gegevens in bij coördinator
 • Indien alle gegevens bekend zijn, wordt aanvraag binnen twee weken beoordeeld door beoordelingscommissie.
 • Aanvrager wordt op de hoogte gebracht van beslissing en toezegging wordt uitgevoerd. Betaling gaat rechtstreeks naar vereniging of school zonder tussenkomst van ouder(s)
 • Toekenning is voor de duur van een schooljaar, het daarop volgende jaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden en is er ook weer een inkomenstoets.

 

Aanvragen:

 • Ouder/verzorger dient zelf de aanvraag in
 • Dit kan telefonisch 06 57933717 alleen op dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 12.00 uur

            via e-mail leergeldterneuzen@live.nlschriftelijk naar St.Leergeld                     Zeeuws-Vlaanderen  Postbus 1076   4530 GB Terneuzen

 • Minimaal één maand voor verstrijken van de betaaldatum aanvragen, achteraf aanvragen is niet mogelijk
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.