Spring naar hoofd-inhoud

Basisschool Het Mozaïek kleurt je wereld!

Onze school wil graag dat kinderen veel leren en met plezier naar school komen.
De school wil kleur geven aan het leven van de kinderen, hun toekomstmogelijkheden vergroten en ze alle kansen bieden die bij hun ontwikkeling passen.


Basisvaardigheden
De basis van het onderwijs is rekenen en taalontwikkeling.
Deze twee fundamenten staan op Het Mozaïek stevig ingeroosterd.
Het zijn de vaardigheden die in het leven in onze maatschappij van essentieel belang zijn.

Daarnaast is er veel aandacht voor algemene ontwikkeling in de zaakvakken. Deze worden op onze school aangeboden in projecten, die verweven zijn met het taalonderwijs.

Voor een goed leerproces zijn er basisvaardigheden nodig om goed te kunnen leren.
We schenken daarom veel aandacht aan structuur, regelmaat en een leeromgeving waarin uw kind zich veilig voelt!