Spring naar hoofd-inhoud

Ouderparticipatie

Ouders en vrijwilligers helpen op onze school mee met allerlei activiteiten. Dit kan zijn met hulp tijdens activiteiten in de groep als handvaardigheid, spellessen, bijzondere projecten of activiteiten, verkeersouders, hoofdluiscontrole, Koningsspelen enz.
Bij een aantal activiteiten werken we samen met Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.

Ouderhulp op het Mozaiek

Het team maakt een activiteitenkalender voor het gehele schooljaar.
Bij de activiteiten worden werkgroepen gemaakt die helpen bij de uitvoering.
Dit schooljaar werken we met de volgende werkgroepen:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • Laatste schooldag
  • Schoolfotograaf
  • verkeersouders
  • Luizen pluizen

Klankbordgroep Identiteit

Omdat we het belangrijk vinden om over identiteit het gesprek met ouders aan te gaan, is afgelopen schooljaar een klankbordgroep identiteit opgericht.
We streven er naar dat deze groep een evenredige vertegenwoordiging van de denominaties van de scholen heeft die in de fusies (2012 en 2015) zijn samengegaan vertegenwoordigd. In de huidige klankbordgroep identiteit zijn dan ook de Rooms-Katholieke, Protestants-Christelijke, Islamitische en Openbare levensbeschouwing vertegenwoordigd. De leden houden vinger aan de pols aangaande het identiteitsonderwijs en de ontwikkeling rond identiteit. Zij kunnen advies geven en hebben een belangrijke klankbord functie waar het brede en smalle identiteit betreft.