Spring naar hoofd-inhoud

Brede School het Mozaïek

Vanaf mei 2014 is onze school gevestigd in Brede School Het Mozaïek! In de brede school werken we samen met Kinderopvang, Peuterspeelzaal, de bibliotheek en de GGD.

Peuterspeelzaal Het Mozaïek

Peuterspeelzaal Het Mozaïek , onderdeel van de kinderopvang, is gevestigd in de brede school Het Mozaïek. In de brede school werken we samen met de basisschool, het CJG ( Centrum voor jeugd en gezin) en de bibliotheek. De peuterspeelzaal biedt peuters een gestructureerd programma dat gericht is op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en de overgang naar de basisschool. Op de peuterspeelzaal kunnen peuters makkelijk in contact komen met leeftijdsgenootjes die naar dezelfde basisschool gaan.
Op de peuterspeelzaal werken we met het VVE-programma Uk & Puk. Het programma stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Naast taal is er aandacht voor vaardigheden als beginnend rekenen, motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociaal communicatieve vaardigheden( aardig zijn, kiezen, met elkaar omgaan, opkomen voor jezelf,..).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur, schoolvakanties gesloten. Telefoonnummer: 0115-477887

De Buiten Schoolse Opvang

Onze buitenschoolse opvang (BSO).Het Mozaïek Sluiskil is bedoeld voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen kunnen na schooltijd en in de schoolvakanties heerlijk binnen spelen in de samengestelde hoeken en aan activiteiten werken. Deze worden aangeboden in de vorm van thema’s. Er is ook ruimte voor de kinderen om zelf initiatief te nemen wat ze eventueel zouden willen doen. Ook is er altijd de gelegenheid om rustig huiswerk te maken. De buitenspeelplaats bestaat uit een klimtoestel zandbak en de kinderen kunnen voetballen en er is ruimte genoeg om heerlijk te fietsen skeeleren ed. Er is ook altijd ruimte om tijdens de vakanties uitstapjes te doen. We werken met een vast team dus altijd bekende gezichten voor de kinderen.