Spring naar hoofd-inhoud

Ouders en school

Op onze school vinden we een goede relatie met ouders belangrijk. Zij brengen hun kinderen bij ons en samen met hen werken we aan de (school)ontwikkeling van hun kind.

Van belang voor de goede ontwikkeling van kinderen is ouderbetrokkenheid nodig. Het is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind(de leerling). Goede communicatie vinden we hierin heel belangrijk. In geplande ouder-kind-leerkrachtgesprekken en via mail informeert het team ouders en hebben we overleg.

Aan het begin van het jaar hebben de leerkrachten (omgekeerde) oudergesprekken met ouders. Ouders vertellen hierin wie hun kind is en ook is dit gesprek bedoeld om met elkaar kennis te maken. Het team zal 2 keer per jaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken houden om samen te kijken wat nodig is voor een kind. Daarnaast zullen de leerkrachten 1 keer per 2 weken de ouders van hun groep via de mail informeren over zaken die voor de groep belangrijk zijn. Dit kan o.a. gaan over de lessen, toetsen of activiteiten die in de groep plaats vinden. Op deze manier willen we de ouderbetrokkenheid stimuleren.